Hizmetlerimiz

Portföy Yöneticiliği
Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, portföy yöneticiliği faaliyeti ise sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Portföy Yönetim Sürecimiz
Portföy yönetim süreci; portföyün oluşturulması ile başlayıp, yatırımcı ve portföy yöneticisi tarafından fonların dağıtılması ile sona eren dinamik bir süreçtir. Portföy yönetim sürecimiz 5 aşamalı olarak özetlenebilir:

Portföy Planlaması
Portföy yönetiminin birinci aşaması olan planlanmada yatırımcı, portföy yöneticisi ve yatırım araçları arasında ilişkinin kurulması amaçlanmaktadır. Yatırımcının ne tür bir yatırımcı olduğu sermayesi ve ne kadar süre için yatırım yapmak istediği önemlidir. Portföy yöneticisi ise elindeki yatırım araçları ile yatırımcının arzularının ne kadarını karşılayabileceğini ve buna göre yatırım kararlarının oluşturulup, oluşturulamayacağını değerlendirmesi gerekir. Portföy yöneticisi, hem yatırımcının beklentilerini hem de kendi hedeflerini gerçekleştirmelidir.

Yatırımcının Hedeflerinin ve Sınırlamalarının Belirlenmesi
Portföy planlamasında en önemli konu yatırımcıların riske karşı aldıkları tavırdır. Yatırımcının başlangıç noktasında getiri hedefleri ve bu getiri hedefine ulaşırken ne kadar risk almak istediği belirlenmelidir. Bu iki hedef birbirine bağımlıdır. Risk hedefi yatırımcının kendisine koyacağı getiri hedefini sınırlamaktadır.

Yatırımcıya Uygun Bir Yatırım Politikası Dökümanı Oluşturulması
Yatırımcının gelir, risk hedefleri ve sınırları belirlendikten sonra, o yatırımcıya uygun bir yatırım politikası oluşturulması gerekmektedir. Yatırım politikası dokümanına yatırımcı hakkında genel bilgiler, raporlama ihtiyaçları, portföyün revizyon kriterleri, yönetim ücretleri, yatırım stratejisi, portföy yöneticisinin yatırım stili, yatırım hedefleri ve sınırlamaları yer almalıdır.

Yatırımcıya Uygun bir Yönetim Sitilinin Oluşturulması
Portföy yöneticisinin yatırım analizi ve varlık seçiminde en önemli konulardan bir tanesi yatırım sitilinin oluşturulmasıdır. Yatırım sitilleri aktif, pasif olabilir. Pasif stratejilerde portföy kompozisyonu, piyasa beklentilerine göre oluşturulmaz. Aktif stratejilerde portföy yöneticisi piyasadaki beklentilerine göre pozisyon değişikliğine gitmektedir.

Varlık Dağılımının Oluşturulması
Bu aşamada portföy yöneticisi, yatırımcının yatırım politikası dokümanı ile piyasa beklenti analizini birleştirmektedir. Hedeflenen, yatırımcının risk ve getiri beklentilerini tam olarak karşılayabilecek bir portföy oluşturmaktır. Bu aşamada portföyün genel kompozisyonuna(stratejik varlık dağılımı) karar verilir. Her yatırım kategorisine yapılacak yatırım tutarı belirlenir. (hisse senedi oranı, sabit getirili menkul kıymet oranı, repo oranı, nakit oranı v.s)     

Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL · [email protected] ·

KVKK Politikası
·