HAM - Altın Katılım Fonu

Son Fiyat: 1,019929 TL - 21 Haziran 2024

 

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

Hedef Portföy Altın Katılım Fonu altın ve altına dayalı faizsiz ürünlere kolayca yatırım yapmanızı sağlar. Özellikle piyasalarda risk algısının arttığı dönemlerde tercih edilebilecek ideal bir yatırım çeşitlendirme aracıdır. Türkiye'deki tüm banka ve aracı kurumlardan alabilirsiniz.

* Herhangi bir alt sınır ( limit) olmaksızın dilediğiniz zaman alıp satabilirsiniz.

* HAM, faiz getirisine dayalı herhangi bir ürüne yatırım yapmaz.

* Altına fiziki yatırım yapmaya kıyasla daha güvenlidir.

* Günlük olarak tek fiyat açıklanır ve alım satım farkı yoktur.

 

Yatırımcıları Kimlerdir?

Risk algısı orta ve/veya yüksek olan,
Portföyüne altın ve altına dayalı araçları dahil etmek isteyen ve altının getirisine ortak olmak isteyen,

Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

 

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: 

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve faizsiz nitelikli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.

 

Varlık Dağılımı:  Fonumuz yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

 

TEFAS’ta İşlem Durumu:  İşlem görüyor. 

 

29.05.2024 tarihi itibarıyla tüm banka ve aracı kurumlardan alım yapılabilir.

 

İşlem Saati: Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma payı bedelleri; Satış talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

 

Karşılaştırma Ölçütü%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

Yönetim Ücreti: 1,50 yıllık

Stopaj Oranı: %10

Önerilen Vade:  Uzun vade

Risk Değeri: 7

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1- 7 arasındadır.


Kap sayfası için tıklayınız...

Tefas sayfası için tıklayınız...


Fon Getiri Tablomuzu Görmek İçin Tıklayınız

<<< Geri Dön