Bilgi Sistemleri için Yönetim Taahütü Hakkında Duyuru

21 Aralık 2021 18:04

Hedef Portföy Yönetim A.Ş., faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından kritik öneme sahip olan her bilgiyi ve bilgi güvenliğini sağlamak, iş sürekliliğini verimli hale getirmek, maddi kayıplar ve güvenlik ihlallerinden doğacak zararları en aza indirmek amacıyla bilginin tehlike ve tehditlere karşı korunmasını amaçlar.
Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda, kritik bir öneme sahip olan bilginin doğru ve tam olması, sadece yetkili kişilerin ihtiyaç dahilinde bilgiye ulaşabilmesi temin edilir ve korunması sağlanır.
Buna bağlı olarak da;
●    Veri güvenilirliğinin sağlanması
●    Oluşabilecek risklerin yönetilmesi
●    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
●    Kurumumuzun siber tehlikelere karşı korunması
●    Müşterilerimize verilen hizmetin korunması ve güvenliğin sağlanması
●    Kurum prestijinin korunması
●    İş sürekliliğinin sağlanması ve farkındalığın artması amaçlanır.
Uluslararası standartlar ve son teknoloji kullanılarak, bilgi güvenliği riskleri analiz edilir, bağımsız denetçilerle düzenli çalışmalar gerçekleştirilerek risk yönetimi geliştirilir.
Hedef Portföy Yönetimi; elektronik veya fiziksel ortamda saklanan, işlenen veya iletilen bilginin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini alacağını, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ve desteği sağlayacağını, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt eder.
Şirketimiz; ülkemizdeki yasal mevzuatlar ve özellikle SPK ile KVKK düzenlemeleri gereğince bilginin ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bilgi güvenliğinin sağlanması için başta veri ve süreç sahipleri olmak üzere tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluluk düşmektedir.
Bu nedenle şirket bilgi sistemlerini kullanan, yöneten ve bilgi varlıklarına erişen herkes aşağıdaki sorumluluklara uymak zorundadır.
●    Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini korumak
●    Bilgi güvenliği politika, standart, prosedür ve talimatlarını bilmek ve uygulamak
●    BT kaynaklarını yasalara, politikalara ve iş amaçlarına uygun kullanmak
●    Temiz masa ve ekran politikasını benimsemek ve uygulamak
●    Kişisel bilgilerin gizliliğini ve mahremiyetini sağlamak
●    Bilgiyi sadece yetkili kişiler ile paylaşmak
●    Tahmin edilmesi zor parolalar kullanmak ve gizliliğini sağlamak
●    Bilginin uygun şekilde yedeklenmesini ve iş sürekliliğini sağlamak
●    Sahibi olunan veriler için bilgi sınıflandırması yapmak ve gerekli önlemleri almak
●    Bilgi güvenliği ihlal olaylarını ve potansiyel zafiyetleri raporlamak


İzmir'de İrtibat Büromuz Açıldı

11 Ekim 2021 07:33

Şirketimizin “Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:296 K:2 D:2 35220 Konak/İZMİR” adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.10.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-11700 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.


Yeni Web Sitemiz Yayında

13 Eylül 2021 10:06

Web sitemizi  ürün ve hizmetlerimize daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşması için baştan sona yeniledik!

Güncel tasarım anlayışı ve dijital trendlere uyum sağlanarak, mobil cihazlara uyumlu hale getirilen yeni sitemizi sizlerin hizmetine sunuyoruz.