HKP - Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Yoğun)

Son Fiyat: 3,372581 TL - 14 Temmuz 2024

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

  • Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara yönelik BIST Katılım Tüm Endeksinin getiri potansiyelini, belirli sayıda hisselere yoğunlaşarak sunar.
  • Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı sağlar.,

Yatırımcıları Kimlerdir?

  • Faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihi olan,
  • Hisse senedi yüksek getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen,
  • Yüksek düzyde risk algısı olan,
  • Uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon yatırımlarını faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yapar. Hisse senedi yoğun fon olan Fon, portföyünde minimum %80’i ile faizsiz finans ilkelerine uygun bulunan hisse senedi taşır. Fon, yüksek verim taşıdığına inandığı az sayıda hisseden oluşan çekirdek bir portföy taşıyarak yüksek getiri sunmayı hedefler.  

Varlık Dağılımı: Fon hisse senedi yoğun fondur. Fon toplam değerinin en az %80’i BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış şirketlerin paylarına yatırım yapmakta ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınmaktadır

TEFAS’ta İşlem Durumu: İşlem görmüyor.

Eşik Değeri: %80 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %20 BISTKYD
1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

İşlem Saati: Son talimat saati 15:00'dir. Alım: 15:00’a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir.  Satım: 15:00’a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Yönetim Ücreti: %3 yıllık

Performans Ücreti: %20 (6 aylık dönemlerde)

Stopaj Oranı : %0

Önerilen Vade: Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1- 7 arasındadır.

Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

TEFAS’da işlem görmeyen fonlarımız için Hedef Portföy ile karşılıklı portföy yönetim sözleşmesi imzalamanız sonrasında alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir


Kap sayfası için tıklayınız...

Tefas sayfası için tıklayınız...


Fon Getiri Tablomuzu Görmek İçin Tıklayınız

<<< Geri Dön